Algemene voorwaarden_

0032 (0)15 68 94 08

0032 (0)15 68 94 08

Okappi | Web -en applicatiebouwers

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.

Artikel 2:

Elk protest dient te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum.

Artikel 3:

Al onze facturen zijn betaalbaar te Muizen.

Artikel 4:

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 1% per maand. Bovendien zal er ten titel van forfaitaire schadevergoeding eveneens een verhoging verschuldigd zijn gelijk aan 10%.

Artikel 5:

In geval van betwisting zullen alleen de vrederechter te Lier, Rechtbank van Eerste Aanleg of Rechtbank van Koophandel te Mechelen bevoegd zijn.

Contact Informatie

Okappi B.V.
Neerstraat (MZN) 52,
2812 Mechelen
België
BTW BE0715997085